Dokumenty i formalności związane z zawarciem małżeństwa

Dokumenty i formalności związane z zawarciem małużeństwa

Już po zaręczynach? Planujecie teraz ceremonię ślubu. Ale jak ma to wyglądać od strony formalnej?
Po pierwsze zdecydujcie jaki będzie to rodzaj ślubu: konkordowy czy kościelny i cywilny.

poradnik-slubny-formalosci

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego:

 • Dowody osobiste
 • Dokumenty z Kościoła:
  • Indeks nauki religii
  • Metryki chrztu, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem
  • Zaświadczenie o bierzmowaniu
  • Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest zgoda, którą musi wydać biskup. O taką dyspensę występuje najczęściej wikariusz w imieniu proboszcza parafii.
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego:
  • Zaświadczenie wydane w miejscu stałego zamieszkania jednej ze stron, stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego
  • Oświadczenie w sprawie nazwisk Młodej Pary oraz ich przyszłych dzieci.
   By uzyskać powyższe zaświadczenia należy złożyć skrócony odpis aktu urodzenia oraz jeden dokument stwierdzający tożsamość. Jeśli ślub odbędzie się w kościele w innym mieście niż miejsce urodzenia Narzeczonych, należy wtedy udać się do USC w miejscowości w której odbędzie się ślub kościelny.
  • Potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich(nauki przedmałżeńskie ważne są całe życie)
  • Zaświadczenie o odbyciu trzech spotkań w poradni przedmałżeńskiej
  • Zaświadczenie o wygłoszonej zapowiedzi (jeżeli głoszone były w innej parafii niż brany będzie ślub),
  • Zaświadczenie o odbytych co najmniej dwóch spowiedziach przedmałżeńskich, (pierwsza spowiedź odbywa się zaraz po daniu zapowiedzi, natomiast druga nie wcześniej niż dwa dni przed ślubem).

formalnosci-zwiazane-ze-slubem

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu cywilnego:

 • Dowody osobiste,
 • Skrócone akty urodzenia,
 • Świadkowie ślubu cywilnego muszą być pełnoletni, mieć przy sobie dowody osobiste i mówić w języku polskim (w przypadku gdy nie jest to możliwe, potrzebna jest obecność tłumacza przysięgłego). Oczywiście świadkowie mogą być różnej płci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.