Dokumenty i formalności związane z zawarciem małżeństwa

Dokumenty i formalności związane z zawarciem małużeństwa

Już po zaręczynach? Planujecie teraz ceremonię ślubu. Ale jak ma to wyglądać od strony formalnej?
Po pierwsze zdecydujcie jaki będzie to rodzaj ślubu: konkordowy czy kościelny i cywilny.

poradnik-slubny-formalosci

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego:

 • Dowody osobiste
 • Dokumenty z Kościoła:
  • Indeks nauki religii
  • Metryki chrztu, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem
  • Zaświadczenie o bierzmowaniu
  • Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest zgoda, którą musi wydać biskup. O taką dyspensę występuje najczęściej wikariusz w imieniu proboszcza parafii.
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego:
  • Zaświadczenie wydane w miejscu stałego zamieszkania jednej ze stron, stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego
  • Oświadczenie w sprawie nazwisk Młodej Pary oraz ich przyszłych dzieci.
   By uzyskać powyższe zaświadczenia należy złożyć skrócony odpis aktu urodzenia oraz jeden dokument stwierdzający tożsamość. Jeśli ślub odbędzie się w kościele w innym mieście niż miejsce urodzenia Narzeczonych, należy wtedy udać się do USC w miejscowości w której odbędzie się ślub kościelny.
  • Potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich(nauki przedmałżeńskie ważne są całe życie)
  • Zaświadczenie o odbyciu trzech spotkań w poradni przedmałżeńskiej
  • Zaświadczenie o wygłoszonej zapowiedzi (jeżeli głoszone były w innej parafii niż brany będzie ślub),
  • Zaświadczenie o odbytych co najmniej dwóch spowiedziach przedmałżeńskich, (pierwsza spowiedź odbywa się zaraz po daniu zapowiedzi, natomiast druga nie wcześniej niż dwa dni przed ślubem).

formalnosci-zwiazane-ze-slubem

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu cywilnego:

 • Dowody osobiste,
 • Skrócone akty urodzenia,
 • Świadkowie ślubu cywilnego muszą być pełnoletni, mieć przy sobie dowody osobiste i mówić w języku polskim (w przypadku gdy nie jest to możliwe, potrzebna jest obecność tłumacza przysięgłego). Oczywiście świadkowie mogą być różnej płci.

Jeden komentarz do “Dokumenty i formalności związane z zawarciem małżeństwa”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Call Now Button